Điều khoản sử dụng

Bạn đọc vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng dưới đây nếu bạn đang theo dõi, xem xét bất cứ thông tin nào trên website https://niit.edu.vn của NIIT Việt Nam. Chú ý truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng thì vui lòng hãy dừng kết nối và không truy cập vào website.

Tổng quan

Website https://niit.edu.vn là trang được NIIT Việt Nam sản xuất, lên bố cục. Khi sử dụng website, bạn đồng ý với những điều khoản trong chính sách bảo mật và luật pháp, quy định hiện hành ở Việt Nam. Bạn tuyên bố mình có đủ quyền hợp pháp chấp nhận Điều khoản sử dụng này cũng như thay mặt cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng thì hãy vui lòng dừng kết nối và không truy cập vào website.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

NIIT Việt Nam có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi Điều khoản sử dụng này sao cho phù hợp. Do đó, bạn nên vào trang này mỗi khi truy cập vào website https://niit.edu.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website sau khi chúng tôi thay đổi hoặc chỉnh sửa Điều khoản sử dụng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều khoản sử dụng mới mà chúng tôi mới cập nhật.

Tính khả dụng của website

Website đôi khi tạm thời không truy cập được do chúng tôi tiến hành bảo trì hoặc vì bất cứ lý do nào khác.

Quyền sở hữu

Mọi thông tin, hình ảnh… có trên website được bảo vệ bản quyền theo quy định và luật lệ quốc gia, cũng như các hiệp ước quốc tế hiện hành.

Bạn không được sử dụng, sao chép nội dung khi chưa được cho phép. Vi phạm Điều khoản sử dụng này có nghĩa bạn đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và NIIT Việt Nam có thể khởi kiện để bảo vệ quyền này. Bạn có thể sử dụng thông tin liên quan với mục đích thông tin cá nhân phi thương mại và ghi rõ nguồn từ NIIT Việt Nam khi sử dụng thông tin.

Thông tin cá nhân gửi để bình luận, chia sẻ thông tin

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin như tên, email, số điện thoại… để thực hiện gửi thắc mắc hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến nội dung bài viết.

Liên kết

Để thuận tiện cho bạn, website có thể chứa một số liên kết đến các trang trên internet do bên thứ ba sở hữu hoặc duy trì. Các trang liên kết này không thuộc quyền quản lý của NIIT Việt Nam. Do đó, NIIT Việt Nam sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về nội dung của những trang liên kết này.

Bảo mật thông tin

Hầu hết, đường truyền internet đều không hoàn toàn bảo mật được thông tin và độ an toàn. Do đó, bạn cần phải hiểu rằng thông tin mà bạn gửi lên website có thể bị người khác chặn lại hoặc đọc. Nếu bạn sử dụng chung máy tính với người khác thì nên thoát khỏi trang và đóng cửa sổ trình duyệt khi sử dụng xong. Trong bất cứ trường hợp nào, NIIT Việt Nam cũng sẽ không chịu trách nhiệm về hành vi trái phép của bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng giao thức bảo mật của website.

Giới hạn tuổi

Website không giới hạn độ tuổi truy cập vào trang, ai cũng có thể truy cập được để tham khảo các thông tin, kiến thức sức khỏe bổ ích.

Quyền sử dụng thông tin cá nhân gửi

Khi gửi bất cứ thông tin nào, bạn cho phép NIIT Việt Nam sử dụng, công bố công khai, sao chép, chỉnh sửa nội dung theo phương thức không độc quyền và có thể được chuyển nhượng, sử dụng lâu dài, không chịu phí bản quyền và không thể thu hồi được.

Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này cùng với những điều khoản bổ sung được đăng tải trên website thay thế toàn bộ các thỏa thuận của NIIT Việt Nam và bạn liên quan đến việc sử dụng website của bạn.

Liên hệ