Sinh viên nói về NIIT

  • Điều tôi hài lòng nhất về NIIT là chương trình học luôn được cập nhật, đáp ứng đòi hỏi khắt khe của ngành CNTT hiện nay. Giờ đây tôi đã có một việc làm tốt ở một công ty phần mền hàng đầu Việt Nam. Đó cũng chính là sự hỗ trợ của NIIT. Những kinh nghiệm, kiến thức mà tôi đã học được ở NIIT đã giúp tôi luôn tự tin trước công việc của mình

    Trần Duy Cương, cựu sinh viên NIIT khóa 2001-2004, Lập trình viên Công ty Paragon Solution VietNam

  • Theo tôi, tài liệu được NIIT cung cấp là những kiến thức chuẩn mực nhất mà người làm lập trình, ở cấp độ junior hay senior hay ngay cả team Leader và PM, cũng cần phải có. Các projects trong suốt quá trình học tập là tập trung toàn bộ khả năng, kỹ năng lập trình của học viên. Nếu chuyên cần và học hỏi thêm một số tài liệu thì học viên sẽ có kiến thức rất tốt trong lĩnh vực lập trình.

    Nguyễn Ngọc Nhân - Cựu sinh viên NIIT Hoa Sen - Khoá 2001-2004 - Hiện là trưởng nhóm dự án phần mềm, công ty Cadena (Hà Lan)

  • Ngoài ra, học ở NIIT tôi còn được rèn luyện thêm các kỹ năng khác rất cần cho một “professional” sau này như: kỹ năng trình bày báo cáo, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, kỹ năng tìm kiếm thông tin, và cuối cùng là kỹ năng về ngoại ngữ. Với sự chuẩn bị như vậy, rõ ràng là khi ra trường SV chúng tôi tự tin có khả năng thích ứng được với yêu cầu của doanh nghiệp.

    Đặng Trần Trí - Cựu sinh viên NIIT Hoa Sen - Khoá 2001-2004

Các nhà tuyển dụng chính