Học Qua Dự Án

Thế giới hiện đại cần cách học hiện đại. Đó là lý do vì sao NIIT digiNxt mang đến cho bạn sự kết hợp hoàn hảo giữa đổi mới công nghệ và học tập phù hợp với thực tế doanh nghiệp nhằm giúp bạn đạt được những kiến thức và kỹ năng thông qua việc thực hiện dự án trong thời gian dài để nắm bắt và đáp ứng được vấn đề, yêu cầu hoặc thử thách phức tạp.

Tại sao phải học qua dự án?

 • Làm cho việc học trở nên hấp dẫn hơn và cung cấp các kiến thức thực tế cho sinh viên
 • Tập trung vào thực hành, ứng dụng kiến thức thông qua các dự án thực tế để cải thiện việc học.
 • Xây dựng các kỹ năng thành công cho nghề nghiệp, cuộc sống bằng cách giúp người học phát triển nhiều hơn những kiến thức và kỹ năng cơ bản.
 • Nhắm tới những tiêu chuẩn và phát triển thành công các kỹ năng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc cộng tác, truyền thông giao tiếp...
 • Cho phép giảng viên và sinh viên làm việc chặt chẽ trên dự án khiến việc giảng dạy thú vị và bổ ích hơn.
 • Kết nối sinh viên với thực tế bằng cách xác định các vấn đề thực tế và giải quyết thực sự.

Phương Pháp Học

Học qua dự án là phương pháp học tập, trong đó sinh viên đạt được kiến thức và kỹ năng bằng cách thực hiện dự án trong thời gian dài để nắm bắt và trả lời các vấn đề, câu hỏi hoặc thử thách phức tạp.

 • Kiến Thức Chính, Hiểu Biết và Kỹ Năng Thành Công
  Dự án tập trung vào những mục tiêu học của sinh viên, bao gồm nội dung đạt chuẩn và các kỹ năng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc cộng tác và tự quản lý.
 • Thử Thách Vấn Đề hoặc Câu Hỏi
  Dự án nằm trong vấn đề có ý nghĩa để giải quyết hoặc trả lời câu hỏi ở từng mức độ thử thách phù hợp.
 • Yêu Cầu Liên Tục
  Sinh viên tham gia vào quá trình đặt câu hỏi, tìm kiếm tài nguyên và áp dụng thông tin.
 • Độ Tin Cậy
  Dự án liên quan đế bối cảnh, công việc và công cụ, tiêu chuẩn chất lượng thực tế.
 • Ý Kiến & Lựa Chọn của Sinh Viên
  Sinh viên đưa ra một số quyết đinh về dự án, bao gồm cách họ thực hiện và kết quả đạt được.
 • Nhận Xét
  Sinh viên và giảng viên phản ảnh, nhận xét việc học, hiệu quả của tìm hiểu yêu cầu và hoạt động của dự án, chất lượng công việc của sinh viên, những khó khăn và cách khắc phục.
 • Đánh Giá & Thay Đổi
  Sinh viên cung cấp, nhận và sử dụng thông tin phản hồi để cải tiến quy trình thực hiện và sản phẩm của mình.
 • Kết Quả Công Khai
  Sinh viên có thể trình bày, giải thích công khai dự án của họ bên ngoài lớp học.
 • Giảng Viên Kinh Nghiệm
  Giảng viên giàu kinh nghiệm trong từng lĩnh vực liên quan sẽ trao đổi với sinh viên cùng cố vấn học tập. Ngoài việc hướng dẫn sinh viên hiểu rõ các khái niệm và thực hành, giảng viên còn đưa ra những thử thách để sinh viên thực hiện hàng ngày và hàng tuần để phát triển dự án.
 • Cố Vấn Học Tập
  Giảng viên có kinh nghiệm tại trung tâm sẽ tạo điều kiện giúp bạn phát triển dự án, khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện. Giảng viên cùng sinh viên sẽ làm việc nhóm để vượt qua thử thách và đạt được kết quả mong muốn.
 • Nội Dung Sinh Động
  Sinh viên có thể hiểu được nội dung bài giảng theo đúng tiến độ và khám phá sâu sắc trong giờ học. Khi cần có thể xem lại các chủ đề, demo phức tạp nhiều lần.
 • Tài Liệu Tham Khảo
  Để trả lời nhiều câu hỏi phát sinh trong suốt quá trình học, sinh viên phải tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau như video, ebook, web.
 • Chia Sẻ Mã Nguồn trên GitHub
  Hằng ngày cố vấn học tập sẽ giám sát mã nguồn của sinh viên tạo ra được chia sẻ trên GitHub. GitHub là dịch vụ lưu trữ mã nguồn trên web. Nó cung cấp tất cả các chức năng kiểm soát thay đổi và quản lý mã nguồn của Git cũng như nhiều tính năng cộng thêm.
Call: 0916944455 Email: info@niitdiginxt.vn