Nằm trong chuỗi chương trình digiNxt, NIIT triển khai chương trình đào tạo Chuyên viên “Java Enterprise Apps with DevOps” với phương pháp học dựa trên dự án (Project-based) và lấy học viên làm trung tâm (student-centred).

Thông tin Khóa học

Thời lượng: 304 giờ (12 tháng), 2 giờ/buổi, 3 buổi/tuần

Đánh giá: Dựa trên dự án thực hiện

Bằng cấp: Professional Diploma in Digital Transformation - Java Enterprise Apps with DevOps, do NIIT cấp có giá trị toàn cầu

Vị trí công việc: Chuyên viên phát triển Java Enterprises với DevOps, Lập trình viên Java, Lập trình viên Web

Các công nghệ được đào tạo

Mục tiêu khóa học

Chương trình bao gồm nhiều khía cạnh phát triển ứng dụng doanh nghiệp khác nhau và tập trung vào các mục tiêu sau:

 • Thành thạo lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ Java
 • Thành thạo các thao tác truy vấn Cơ sở dữ liệu với SQL
 • Sử dụng HTML5, CSS3 và nhiều framework JavaScript khác nhau như Bootstrap và AngularJS để thiết kế các ứng dụng web thương mại
 • Sử dụng các công nghệ Hibernate và Spring để xây dựng ứng dụng
 • Xây dựng RESTFull Web Services
 • Nắm rõ nền tảng DevOps

Các môn học

 • Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu & Lập trình T-SQL (RDBMS Essentials & T-SQL Programming)
 • Lập trình Java
 • Lập trình web với HTML5 & CSS3
 • Phát triển ứng dụng web với Servlet & JSP
 • Sử dụng các công nghệ JSF, Hibernate, và Spring
 • Quản lý mã nguồn với Git, GitHub
 • Kiểm thử phần mềm với JUnit
 • Thiết kế trang web hồi đáp (Responsive web)
 • Phương pháp DevOps

BẠN CẦN TƯ VẤN?
ĐĂNG KÝ NGAY