Nằm trong chuỗi chương trình digiNxt, NIIT giới thiệu chương trình "Chuyên viên phân tích dữ liệu lớn (Big Data)"

Dữ liệu lớn (Big Data) là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn, với quy mô vượt quá khả năng nắm bắt và xử lý của các công cụ phần mềm truyền thống trong khoảng thời gian chấp nhận. Big Data còn là tập hợp các kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi cách tích hợp mới nhằm khám phá những giá trị tiềm ẩn to lớn từ những tập hợp dữ liệu lớn, đa dạng, phức tạp.

Năm 2012, Gartner định nghĩa như sau “Dữ liệu lớn là những tài sản thông tin với ba chiều tăng trưởng (3V), tăng về lượng (volume), tăng về tốc độ (velocity), tăng về chủng loại (variety), do đó cần các hình thức xử lý mới để nâng cao khả năng ra quyết định, khám phá giá trị nội tại và tối ưu hóa quy trình làm việc”.

Thông tin khóa học

Thời lượng: 280 giờ (12 tháng), 2 giờ/ buổi, 3 buổi/tuần

Đánh giá: Dựa trên bài thi cuối khóa (Module Test)

Bằng cấp: Professional Diploma in Digital Transformation - Big Data, do NIIT cấp có giá trị toàn cầu

Vị trí công việc: Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Lớn, Chuyên viên Phát triển Hadoop

Các công nghệ được đào tạo

Mục tiêu khóa học

Các môn học

BẠN CẦN TƯ VẤN?
ĐĂNG KÝ NGAY